Logo

You have a project in mind? Contact us!

Contact Us

  • +39 0481 32879
  • scrivi@tmedia.it
  • Via Malta 6, 34170 Gorizia, Italy

Subscribe

Informacije v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

Skladno s 13. členom Uredbe EU št. 2016/679 (v nadaljevanju “GDPR”) vas obveščamo, da bodo vaši podatki obdelani na te načine in za naslednje namene

1. Predmet obdelave

Upravljalec podatkov obdeluje osebne podatke (kot so na primer ime, priimek, ime podjetja, naslov, telefonska številka, e-poštni naslov, bančni in plačilni podatki – v nadaljnjem besedilu “osebni podatki” ali celo “podatki”), ki ste jih sporočili ob sklenitvi pogodb za storitve imetnika.

2. Namen obdelave

Nameni obdelave so: opravljanje dejavnosti agencije, ki se ukvarja z agencijskimi in reklamnimi storitvami, marketingom, strategijo, statistiko ter komunikacijo, predpogodbene, pogodbene in davčne obveznosti, zakonske obveznosti, uredbe, zakonodaje Skupnosti ali odredbe organa (na primer v zvezi s preprečevanjem pranja denarja) uresničevanje pravic upravljalca, na primer pravice do obrambe na sodišču.

3. Pravna podlaga za obdelavo

Obdelava je zakonita, ker velja vsaj eden izmed naslednjih pogojev:
a) je zainteresirana stranka privolila v obdelavo svojih osebnih podatkov za enega ali več specifičnih namenov;
b) je obdelava potrebna za izvedbo pogodbe, katere del je stranka, ali za izvedbo predpogodbenih ukrepov, sprejetih na njeno zahtevo;
c) je obdelava potrebna za izpolnitev pravne obveznosti, ki velja za upravljalca.

4. Načini in trajanje obdelave

Obdelava vaših osebnih podatkov se izvaja s pomočjo postopkov, ki so navedeni v členu 4 št. 2) GDPR, natančneje: zbiranje, registracija, organizacija, shranjevanje, posvetovanje, obdelava, sprememba, izbira, ekstrakcija, primerjava, uporaba, povezovanje, blokiranje, komunikacija, preklic in uničenje podatkov. Vaši osebni podatki so predmet tako papirne kot elektronske ter/ali samodejne obdelave.
Upravljalec podatkov bo obdeloval osebne podatke za čas, ki je potreben za izpolnitev zgoraj navedenih namenov in v vsakem primeru največ 10 let od prenehanja razmerja.

5. Dostop do podatkov in sporočanje podatkov

Vaši podatki bodo lahko:
– poznani zaposlenim in sodelavcem upravljalca, ki delujejo v vlogi pooblaščenih oseb in/ali notranjih odgovornih upravljavcev obdelave in/ali administratorjev sistema;
– posredovani družbam tretjih oseb ali drugim subjektom (kot indikacija, mreža agentom, podtjetjem fatoring, kreditnim inštitucijam, strokovnim podjetjem, svetovalcem, zavarovalnicam za opravljanje zavarovalnih storitev itd.), ki izvajajo zunanje dejavnosti v imenu upravljalca v njihovi vlogi zunanjih odgovornih za obdelavo.

6. Prenos podatkov

Osebni podatki so hranjeni na strežnikih v Evropski uniji. V vsakem primeru velja, da bo imel upravljalec podatkov po potrebi pravico do premikanja strežnikov tudi zunaj mej EU. V tem primeru upravljalec zagotavlja, da prenos podatkov, ki niso v EU, poteka v skladu z veljavnimi pravnimi določbami in ob upoštevanju določitve standardnih pogodbenih klavzul, ki jih predloži Evropska komisija.

7. Narava zagotavljanja podatkov in posledice zavrnitve odgovora

Zagotavljanje zahtevanih podatkov je potrebno za pravilno izvajanje lastne dejavnosti in za učinkovito upravljanje in zagotavljanje s tem povezanih storitev. V nekaterih primerih je potrebno pridobiti posebne podatke, za zagotovitev  najustrežnejšega servisa. Za te posebne podatke bo potrebno imeti specifično soglasje.

8. Pravice stranke

Stranka ima pravico, da od upravljalca pridobi potrdilo o obdelavi osebnih podatkov. V tem primeru ima pravico dostopa do osebnih podatkov, popravka ali preklica podatkov o omejitvi obdelave in pravico, da kadarkoli nasprotuje obdelavi, tudi v primeru obdelave za namene neposrednega trženja in avtomatiziranega odločanja; ima tudi pravico do prenosljivosti, poljubnega odvzema dovoljenja brez poseganja v zakonitost obravnave, ki temelji na privolitvi pred preklicem, in lahko predloži pritožbo nadzornemu organu.

9. Način uveljavljanja pravic

Svoje pravice lahko stranka kadarkoli uveljavlja s pisno zahtevo, naslovljeno na TMEDIA SRL, ulica Malta št. 6 – 34170 Gorica (Go), ali preko elektronske pošte privacy@tmedia.it

10. Upravljalec podatkov

Upravljalec podatkov je družba TMEDIA SRL, s sedežem v ulici Malta št. 6 – 34170 Gorica (Go), tel. 0481/32879; elektronska pošta: privacy@tmedia.it

11. Odgovoren za varstvo podatkov

Odgovorna oseba za varstvo podatkov je Matija Spinazzola, ulica Malta št. 6, Gorica, tel. 0481/32879; elektronska pošta admin@tmedia.it